slide2

 

คลินิกจักษุ ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงตา  เช่น  ตาแดง  ตาแห้ง   ต้อเนื้อ   ต้อลม   เริ่มจากรักษาอาการทั่วไปจนถึงอาการของโรคที่ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหลายสาขา รวมถึง จักษุแพทย์สำหรับเด็กตาเข  พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทีทันสมัย เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

 

หัตถการพิเศษ

  • สลายต้อกระจก ด้วยคลื่นความถี่สูง Package
  • เลเซอร์รักษาต้อหิน
  • เลเซอร์รักษาจอประสาทตา   เบาหวานขึ้นตา
  • รักษาต้อกระจก
  • รักษาต้อหิน ด้วย เครื่องวัดล้างสายตา
  • วัดสายตา ประกอบแว่น  พร้อมกรอบแว่นแบรนด์เนม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายคลินิกจักษุ ชั้น 2 อาคาร  2
โทร. 02 587 0144  ต่อ 2220

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกจักษุ

บทความเพื่อสุขภาพ

โปรโมชั่น และแพคเกจ  จักษุ

 

Share this :