คลินิกทันตกรรม Dental Clinic

      ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสุขภาพช่องปาก ด้วยห้องตรวจฟันที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย สะอาดด้วยระบบฆ่าเชื้อ   มาตรฐานโรงพยาบาล ในราคาคลินิก   โดยทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา อาทิ

  • ทันตกรรมทั่วไป  
  • ทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม   
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตกรรมจัดฟัน 
  • ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน 
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  • ศัลยกรรมปริทันต์โรคเหงือก

         บริการทันตกรรม และอัตราค่าบริการ ** 

รายการ หน่วย ค่าบริการ
อุดฟันด้วยวัสดุ อมัลกรัม (สีเงิน) ด้านละ 500
อุดฟันด้วยวัสดุ (สีเหมือนฟัน) ด้านละ 600
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน ซี่ละ 600-900
ถอนฟันยาก / เย็บแผล ซี่ละ 900-1,500
ผ่าฟันคุด ซี่ละ 3,000-5,000
ผ่าฟันฝังในกระดูก ซี่ละ 5,000-7,000
รักษาคลองรากฟัน
รักษารากฟัน ฟันหน้า ซี่ละ 5,000
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย ซี่ละ 6,000-7,000
รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 9,000 -10,000
รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูน (ทั้งปาก) 800-1,000
เกลารากฟัน (รักษาโรคเหงือก) 1,000-1,500
ทันตกรรมเด็ก
ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ซี่ละ 400-600
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 300-400
ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 300-500
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก ซี่แรก 3,000
ซี่ถัดไป ซี่ละ 500
ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ ซี่แรก 8,000
ซี่ถัดไป ซี่ละ 500
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานพลาสติก 6,000-15,000
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานโลหะ ซี่ละ 9,000-20,000
ฟันปลอมติดแน่น ซี่ละ
ครอบฟัน ซี่ละ 16,000-18,000
จัดฟัน    PROMOTION 45,000-50,000
ฟอกสีฟัน  PROMOTION
  **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ทันตกรรมสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม 

สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า คลินิกทันตกรรม  ต่อ  2322, 2331

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

 บทความสุขภาพ

Share this :