การป้องกันและท่าออกกำลังกายเพื่อข้อเข่าที่แข็งแรง

การป้องกันและท่าออกกำลังกายเพื่อข้อเข่าที่แข็งแรง การบริหารกล้ามเนื้อต้นขามีความสำคัญมาก หากกล้ามเนื้อมัดนี้มีความแข็งแรง ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับข้อเข่าจะช่วยชะลอข้อเข่าเสื่อมได้