บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up) โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป หรือ กลุ่มคณะ สำหรับบริษัท หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งเอกชน และส่วนราชการ ด้วยมาตรฐาน และการบริการ เช่นเดียวกับภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมในการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการตรวจและวิเคราะห์เลือด ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ (LAB) ของโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน Laboratory Accreditation (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ จึงมั่นใจในคุณภาพ เพราะเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล

เราให้คำปรึกษาในรายละเอียดรายการตรวจ ที่เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัท โรงงงาน ซึ่งมีการผลิตที่แตกต่างกัน  เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ การตรวจหาสารปรอท เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพประจำปี

ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล   และ ณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เช่น  บริษัท โรงงาน  สำนักงาน  ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ  การอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มพนักงาน เช่น  Office syndrome เป็นต้น

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

ให้บริการสำหรับองค์กร บริษัท ที่ต้องการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน  ในราคากลุ่ม

โดยส่งตัวมารับการตรวจในโรงพยาบาล และจะส่งผลการตรวจให้กับแผนกบุคคลโดยตรง

 

 

ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  รพ. บางโพ 

  • บริษัท ไทยเคเจเค จำกัด  จ.ชลบุรี                                          150   คน
  • บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (PACO)                                600   คน
  • โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค                                                         600   คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                               5,000  คน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ            5,500  คน  (ตรวจต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ปี 2556, 2557 และ 2558)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.  บางโพ
Tel. 02-587-0144 ต่อ 2607, 2110