โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพ


โปรแกรม ตรวจสุขภาพ

สอบถามได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2300

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

 

 

 

โปรแกรม “DM Care” ตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน

สอบถามได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก
โทร. 02-587-0144 ต่อ 2200

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

 

dm-care-1

 

โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง
(มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งลำใส้ใหญ่, มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก)

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

cancer 27-02-58

 

โปรแกรม “Bone Care” ตรวจสุขภาพกระดูกและข้อ

สอบถามได้ที่ แผนกกระดูกและข้อ
โทร. 02-587-0144 ต่อ 1226

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital