ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกหู คอ จมูก


ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกหู คอ จมูก

รายชื่อแพทย์  ช่วงเวลาออกตรวจ
พญ.ปิยวรรณ       คงตั้งจิตต์
 • วันจันทร์           เวลา 17.00 – 19.30 น
 • วันอังคาร          เวลา 17.00 – 19.30 น
 • วันพฤหัสบดี      เวลา 17.00 – 19.30 น.
 • วันศุกร์              เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00- 15.00 น.
นพ.ธัญ               ยิ่งยงยศ
 • วันจันทร์            เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันพุธ                เวลา 09.00 – 19.00 น.
 • วันพฤหัสบดี       เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.พิศิษฐ์           วณิชากรตระกูล
 • วันเสาร์              เวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.กชพร            วงษ์สุวรรณ
 • วันพุธ                 เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์               เวลา 13.00 – 17.00 น.
 • วันอาทิตย์           เวลา 15.00 – 19.00 น.
นพ.เฉลิมพล         น้อยเตปิน
 • วันจันทร์              เวลา 09.00 – 15.00 น.
พญ.ปัณรสี            บุณยบุตร
 • วันเสาร์               เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.พรรณนิภา       วิริยะอมรชัย
 • วันอังคาร             เวลา 15.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่  10/10/2560

***ตารางการออกตรวจแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิก หู คอ จมูก ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง คลินิก หู คอ จมูก อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร.  02-587-0144 ต่อ แผนก หู คอ จมูก 2220, 2221 แฟกซ์ 02-586-0024