PROMOTION ฟันขาว เงางาม เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม


ฟอกสีฟัน

ฟันขาว เงางาม เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม

วันนี้ – 30 เมษายน 2561

                คุณเคยสังเกตไหม?    สีฟันที่เคยขาว เริ่มเปลี่ยนไป  รอยยิ้มที่เคยมั่นใจ หายไป  ปัจจัยที่ทำให้สีของฟันเปลี่ยนไป  คืออายุที่มากขึ้น  คราบอาหารที่สะสม  เครื่องดื่มบางชนิด เช่น ชา กาแฟ  รวมถึงคราบบุหรี่
หรือยาบางชนิด     การฟอกสีฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ทำให้สีของฟันให้ขาวและเงางาม

การฟอกสีฟัน  POLA Advanced Tooth Whitening System เป็นการฟอกสีฟัน ที่คลินิกทันตกรรม โดยทันตแพทย์ ให้ฟันขาวขึ้นภายใน 1 ชั่่วโมง **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสีฟันของผู้ใช้บริการก่อนฟอกสีฟัน

ปรึกษาและนัดหมายได้ที่  คลินิกทันตกรรม  02 587 0144  ต่อ  1314