โปรโมชั่น Gift for Mom (Woman) 1 และ 2 ถึง 31 ตค 60


โปรโมชั่น สำหรับคุณผู้หญิง  “Gift  for Mom (Woman)”

เลือกตรวจได้ตามสไตล์คุณ ในราคาเดียว   3,990  บาท

               Gift  for Mom (Woman)  1  คัดกรองมะเร็งสตรี  
– ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีลิควิดเบส Pelvic exam & Liquid Base pap test
– ตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ Mammogram & Breast Ultrasound
– ตรวจอัลตราซาวนด์มดลูกรังไข่ Pelvic Ultrasound

               Gift  for Mom (Woman)  2  โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี
– โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด S Care  20  รายการ
– Bone Care II (ตรวจมวลกระดูก สันหลังและสะโพก เพื่อหาภาวะกระดูกพรุน)
(กรุณางดน้ำและอาหาร 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ)

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560

        สอบถามโทร 02 587 0144  ต่อ  2300   ศูนย์ตรวจสุขภาพ   หรือ  2411   คลินิกสุขภาพสตรี