ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

ทพญ.ภิญญดา  วิทยาสุข (ท.11083) ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา 09.00 – 17.00 น.

ทพญ.ธนวดี  พัฒนาภินันท์ (ท.7176)

ทันตกรรมปริทันตวิทยา

 • วันพฤหัสบดี       เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.เสริมศิริ  สุภากรณ์ (ท.4279) ทันตกรรมรักษาราก
 • วันพฤหัสบดี       เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์              เวลา 09.00 – 18.00 น.

ทพ.กรีย์ธร  ธีรานุตร (ท.2051)

ทันตกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์             เวลา  09.00 – 18.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพ.ดร.ชิษณุ  แจ้งศิริพันธ์ (ท.8463) ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันเสาร์             เวลา 13.00 – 18.00 น.
  (เสาร์ที่ 1,3 ของเดือน)
ทพ.ไพฑูรย์  โรจนรัตน์ (ท.11142) ทันตกรรมประดิษฐ์
 •  วันพฤหัสบดี             เวลา 17.00 – 20.00 น.
ทพญ.วินิรมล  ศรีวัฒนา (ท.5144) ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอาทิตย์        เวลา 09.00 – 18.00 น.
  (อาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน)
 • วันอาทิตย์        เวลา 13.00 – 18.00 น.                                                       (อาทิตย์ที่ 1,3 ของเดือน)
ทพญ.ฐิติมา  ธนาลาภสกุล (ท.4404) ทันตกรรมเด็ก
 • วันอังคาร            เวลา 10.00 – 16.00 น.
ทพ.วิรัตน์  เพชรพิบูลย์ไทย (ท.2321) ทันตกรรมทั่วไป
 • วันอังคาร            เวลา 9.00 – 18.00 น.
 • วันศุกร์                เวลา 9.00 – 18.00 น.
ทพญ.เพ็ญศินี  เสริฐคัมภ์ศร (ท.10062) ทันตกรรมประดิษฐ์
 •  วันจันทร์            เวลา  9.00 – 20.00 น.
ทพญ.ณัฏฐ์กฤตา อัคริมาธนาฉัตร (ท.11803) ทันตกรรมทั่วไป
 •  วันพฤหัสบดี        เวลา  9.00 – 20.00 น.
 •  วันศุกร์                เวลา  9.00 – 20.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 04/09/2560

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกทันตกรรม ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกทันตกรรม อาคาร 1 ชั้น 6  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกทันตกรรม 1314 แฟกซ์ 02 – 5860024


หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

ปิดการแสดงความเห็น