ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

 นพ.ธีระ              เจิมประยงค์

กระดูกและข้อ
 • วันจันทร์          เวลา  07.00 – 13.00 น.
 • วันอังคาร         เวลา  07.00 – 13.00 น.
 • วันพุธ              เวลา  07.00 – 13.00 น.
 • วันพฤหัสบดี     เวลา  07.00 – 13.00 น.
 • วันศุกร์             เวลา  07.00 – 13.00 น.

 นพ.นิธิพงศ์          ปิยาวรานนท์

กระดูกและข้อ
 • วันจันทร์          เวลา  10.00 – 18.00 น.
 • วันอังคาร         เวลา  10.00 – 18.00 น.
 • วันพุธ              เวลา  10.00 – 18.00 น.
 • วันพฤหัสบดี     เวลา  10.00 – 18.00 น.
 • วันศุกร์             เวลา  10.00 – 18.00 น.

 นพ.นันทวัฒน์       รักษมณี

กระดูกและข้อ
 • วันจันทร์          เวลา  17.00 – 20.00 น.

 นพ.ธนเนตร์          ศศิวงศ์ภักดี

กระดูกและข้อ
 • วันอังคาร         เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา  12.00 – 15.00 น.
 นพ.สุทธิพัฒน์       กุลพัชร กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.

 นพ.กิจชัย             ลักษมีอรุโณทัย

กระดูกและข้อ
 • วันพฤหัสบดี     เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.ธัญญวัฒน์      สายสงเคราะห์ กระดูกและข้อ
 • วันศุกร์             เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.นรเทพ             กุลโชติ กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์            เวลา  09.00 – 12.00 น.

 นพ.ดุลวิทย์            ตปนียากร

กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์        เวลา  09.00 – 12.00 น.

 นพ.เหรียญชัย         นามมนตรี

กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์        เวลา  13.00 – 17.00 น.
 นพ.ชวรัฐ                จรุงวิทยากร กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์            เวลา  09.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์        เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.สุวิชาญ            บำรุงเชาว์เกษม กระดูกและข้อ
 • วันพุธ              เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.สัญญา             ประชาพร

ศัลยกรรมกระดูก Microsurgery                          เอ็น ประสาท ( ตามนัด )

 • วันศุกร์             เวลา  13.00 – 15.00 น.
 นพ.กุลพัชร            จุลสำลี กระดูกและข้อ
 • วันเสาร์             เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.ภาสนันต์            สุคันธนาค กระดูกและข้อ
 • วันอาทิตย์         เวลา  17.00 – 20.00 น.
 ปรับปรุงวันที่  10/10/2560

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกระดูกเเละข้อ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกกระดูกเเละข้อ อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกระดูกเเละข้อ 1220,1226 แฟกซ์ 02 – 5860024


หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกระดูกเเละข้อ

ปิดการแสดงความเห็น