ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Emergency Center


ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Emergency Center

         

ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความรวดเร็วปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาลที่มากด้วยประสบการณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน พร้อมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉิน

icon hos-09