คลินิกศัลยกรรม


icon hos-10คลินิกศัลยกรรม Surgical Clinic

      ให้บริการพร้อมตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับศัลยกรรมหลายระบบ และผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ  ศัลยกรรมหลอดเลือด  ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์

 

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิก Surgery