คลินิกสุขภาพสตรี


คลินิกสุขภาพสตรี  Women’s Health Clinic

              ให้บริการตรวจรักษาทางด้านนรีเวชเฉพาะทาง ได้แก่ สูติ-นรีเวชทั่วไป คลินิกมะเร็งในสตรี คลินิกการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช คลินิกฮอร์โมนสตรี การป้องกันโรคด้วยวัคซีน ให้คำปรึกษาวางแผนครอบครัว และเตรียมพร้อมการมีบุตร  ฝากครรภ์  คลอด ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ  Ultrasound 4 มิติ เทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารุดูแลลูกน้อยได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ร่วมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมด้วยประสบการณ์

 

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกสุขภาพสตรี