คลินิกทันตกรรม


icon hos-06

คลินิกทันตกรรม Dental Clinic  

 

 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสุขภาพช่องปาก ด้วยห้องตรวจฟันที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย สะอาดด้วยระบบฆ่าเชื้อ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้แก่ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม   ทันตกรรมเด็กและจัดฟัน  ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ศัลยกรรมปริทันต์โรคเหงือก เป็นต้น

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม