คลินิกผิวหนังและคอสเมติค


คลินิกผิวหนังและคอสเมติค Dermatology & Cosmetic clinic

 

       ให้บริการดูแลและรักษาผู้ที่ปัญหากับสุขภาพ ผิวพรรรณ  ผม และโรคเกี่ยวกับผิวหนัง พร้อมทั้งบริการทางด้านความงาม เพื่อให้คุณมั่นใจ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกผิวหนัง