โปรแกรมตรวจสุขภาพ ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

-แผลเล็ก

-เจ็บน้อย

-หายไว

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ : facebook.com/BangpoHospital

101