ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกสุขภาพสตรี


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกสุขภาพสตรี

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.กุศทินญ์      บูรณะวิทย์ สูติ นรีเวช
 • วันจันทร์          เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.วิชิต            วิเศษธนากร สูติ นรีเวช
 • วันจันทร์          เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร         เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันพุธ              เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์             เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา 13.00 – 15.00 น.
พญ.บุษบา          วิริยะสิริเวช สูติ นรีเวช
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.วิธิมา            พงษ๋พันธ์ุเลิศ สูติ นรีเวช
 • วันอังคาร         เวลา 09.00 – 1.00 น.
 • วันพุธ              เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 09.00 – 17.00 น.
พญ.เด่นนพพร      สุดใจ

สูตินรีแพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 • วันศุกร์              เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 13.00 – 17.00 น.
พญ.พีระพรรณ      พันธุ์ภักดีคุณ สูตินรีแพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 • วันจันทร์           เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.ศักดิ์ชัย          พานิชวงษ์ สูตินรีแพทย์
 • วันพฤหัสบดี      เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.ณัฏฐพล         อิ่มสม-สมบูรณ์

สูตินรีแพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 • วันอังคาร          เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์              เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.อัจจิมา          สูงสถิตานนท์

สูตินรีแพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 • วันเสาร์              เวลา 09.00 – 12.00 น
 • วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.นัตยา            บัวทุม สูตินรีแพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 • วันพุธ                เวลา 17.00 – 20.00 น.
 ปรับปรุงวันที่ 14/12/2560

สถานที่ตั้ง แผนกสุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกสุขภาพสตรี***

สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกสุขภาพสตรี 2411 แฟกซ์ 02 – 5860024