ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกสุขภาพสตรี


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกสุขภาพสตรี

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
 นพ.กุศทินญ์      บูรณะวิทย์  สูติ นรีเวช
 • วันจันทร์        เวลา 17.00 – 20.00 น.
 นพ.วิชิต           วิเศษธนากร  สูติ นรีเวช
 •  วันจันทร์        เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันพุธ             เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา 09.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 15.00 น.
   พญ.บุษบา         วิริยะสิริเวช  สูติ นรีเวช
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 17.00 – 20.00 น.
  พญ.วิธิมา        พงษ๋พันธ์ุเลิศ  สูติ นรีเวช
 • วันอังคาร        เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • วันพุธ             เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 09.00 – 17.00 น.
   พญ.เด่นนพพร       สุดใจ  สูตินรีแพพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 •  วันศุกร์             เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 13.00 – 17.00 น.
     พญ.พีระพรรณ    พันธุ์ภุกดีคุณ  สูตินรีแพพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 •  วันจันทร์         เวลา 17.00 – 20.00 น.
   นพ.ศักดิ์ชัย  พานิชวงษ์  สูตินรีแพทย์
 •  วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.
    นพ.ณัฏฐพล   อิ่มสม-สมบูรณ์  สูตินรีแพพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 •  อังคาร              เวลา 17.00 – 20.00 น.
 •  วันศุกร์              เวลา 17.00 – 20.00 น.
     พญ.อัจจิมา  สูงสถิตานนท์ สูตินรีแพพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 •  วันเสาร์        เวลา 09.00 – 12.00 น
 • วันอาทิตย์     เวลา 09.00 – 12.00 น.
     พญ.นัตยา   บัวทุม  สูตินรีแพพทย์

มารดาและทารกในครรภ์

 • วันพุธ         เวลา 17.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง แผนกสุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพนอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกสุขภาพสตรี*** ปรับปรุงวันที่ 05/09/2560

สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกสุขภาพสตรี 2411 แฟกซ์ 02 – 5860024