คลินิก ตา


slide2

 

แผนกจักษุ  แผนกจักษุให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงตา เริ่มจากรักษาอาการทั่วไปจนถึงอาการของโรคที่ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางในแต่ละด้านของดวงตา พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทีทันสมัย เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

การรักษา

– ต้อกระจก

– ต้อหิน

– ต้อลมเเละต้อเนื้อ

– เบาหวานขึ้นตา

– จอประสาทตาหลุดออก

– น้ำวุ้นตาเสื่อม

– จอประสาทตาเสื่อม

– ท่อระบายน้ำตาอุดตันหรือน้ำตาไหล